/ در مقاله مدیریت / توسط

مکانیزم های مدیریت سود

موضوع مقاله: مکانیزم های مدیریت سود

چکیده مقاله:

  از آنجا که محاسبه بنگاه اقتصادی متأثر از روش های حسابداری و قضاوت تهیه کنندگان آن است و تهیه ی صورت های مالی به عهده ی مدیریت واحد تجاری می باشد ممکن است مدیریت بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید. محققان دو شکل از مدیریت سود را مستند می کنند، مدیریت سود تصنعی و مدیریت سود واقعی. در مدیریت سود تصنعی مدیران به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، از اقلام تعهدی برای مدیریت سود استفاده می نمایند. اما این راه ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستیابی مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول پذیرفته شده ی حسابداری محدود شده است. در نتیجه این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از این طریق به سود مورد نظر خویش دست یابند. اما مدیران از طریق فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال قادر به کاهش این ریسک هستند. دستکاری فعالیت های واقعی کمتر در معرض محدودیت است و کشف آن توسط حسابرسان و قانون گذاران به سختی انجام می شود. با این وجود در مدیریت سود واقعی این احتمال وجود دارد که جریان های نقدی آتی به طور غیر مستقیم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود.

واژگان کلیدی: مدیریت سود تصنعی، مدیریت سود واقعی، اقلام تعهدی .

نویسندگان: مریم نوبخت، رسول برادران حسن زاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 12

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود)

موضوع مقاله: ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود) چکیده مقاله:…

كاربست رويكرد استراتژيك در آموزش و توسعه كاركنان بخش دولتي

موضوع مقاله: كاربست رويكرد استراتژيك در آموزش و توسعه كاركنان بخش دولتي چکیده مقاله:   تحقیق حاضر با عنوان ارائه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *