/ در مقاله مدیریت / توسط

معماری تسهیم دانش در سازمان های عمومی با رویکرد سیستمی

موضوع مقاله: معماری تسهیم دانش در سازمان های عمومی با رویکرد سیستمی

چکیده مقاله:

در شرایط ابر مانند و پیچیده قرن حاضر، بکارگیری مناسب مدیریت دانش می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان ها مطرح باشد. لذا مدیریت دانش را می توان ارزش افزوده نامرئی در سازمان ها تعریف نمود که می تواند شرایط رقابت و انعطاف را در سازمان فراهم نماید. در کشور ما سازمان های خصوصی در بکارگیری مدیریت دانش و استفاده از مزایای آن از بخش عمومی پیشی گرفته اند. تسهیم دانش می تواند در گردآوری، نگهداری، سازمان دهی، طبقه بندی و توزیع داده ها و اطلاعات تاثیر گذار بوده و امکان دسترسی آسان به اطلاعات و خدمات متنوع را برای عموم مهیا سازد. هدف این مقاله بررسی و توصیف تسهیم دانش در سازمان های عمومی با یک رویکرد سیستمی است. که پس از بررسی منابع کتابخانه ای (مقالات،کتابهای مورد نیاز و پایان نامه های مرتبط) و شبکه جهانی اطلاعات، در زمینه مدیریت دانش و تسهیم دانش، عوامل موثر در مدیریت دانش نهادهای عمومی که بر روی تسهیم دانش اثر گذارند، شناسایی و مدل نهایی تحقیق حاضر با رویکردی سیستمی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، تسهیم دانش، رویکرد سیستمی، بخش عمومی -دولتی .

نویسندگان: حسین اشرفی گلشنی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *