/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه عوامل توسعه ظرفیت درگیر شدن کارکنان در صنایع خودروسازی تبریز توسط چارچوب منشور عملکرد

موضوع مقاله: مطالعه عوامل توسعه ظرفیت درگیر شدن کارکنان در صنایع خودروسازی تبریز توسط چارچوب منشور عملکرد

چکیده مقاله:

یکی از چالش های اساسی سازمان ها در زمینه مدیریت استراتژیک، وجود شکاف بین اهداف کلان و سطح دستیابی به آنها است که نتایج این شکاف بعضاً منجر به عدم کارایی استراتژی های سازمان می گردد و نهایتاً نارضایتی ذینفعان را موجب می شود. یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در هر سازمانی کارکنان و پرسنل آن سازمان هستند که مطالعه خواسته های آنها و میزان مشارکت آن ها در استراتژی های سازمان می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد و کارایی سازمان داشته باشد. منشور عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت و اندازه گیری عملکرد است که توجه ویژه ای به ذینفعان دارد. در این پژوهش بصورت مطالعه چند موردی بین شرکت های فعال در صنعت خودروی تبریز، بر اساس چارچوب منشور عملکرد، کارکنان به عنوان یکی از گروه های کلیدی ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً عوامل موثر بر میزان درگیر ساختن این گروه ذینفعان مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان و نحوه جبران خدمت، کیفیت و ویژگی های رهبری، عوامل شخصی (طرز فکر و دیدگاه کارکنان)، قدرت اثرگذاری و تصمیم گیری، جریان اطلاعات و میزان دسترسی، تاثیر سایر ذینفعان (تامین کنندگان، سرمایه گذاران، جامعه) و عوامل برون سازمانی نقش قابل ملاحظه ای در درگیر ساختن کارکنان در فعالیت های سازمان دارند.

واژگان کلیدی: مشارکت کارکنان، مدیریت ذینفعان، استراتژی، منشور عملکرد، مدیریت عملکرد.

نویسندگان: جلال یوسف آذری، یونس جبارزاده

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *