/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه توصیفی کاربرد رسانه اجتماعی به عنوان ابزاری جهت بازاریابی برای خرده فروشان

موضوع مقاله: مطالعه توصیفی کاربرد رسانه اجتماعی به عنوان ابزاری جهت بازاریابی برای خرده فروشان

چکیده مقاله:

این مقاله بر مرور تحقیقات انجام شده پیرامون خرده فروشان و کاربرد رسانه ی اجتماعی به عنوان ابزاری برای توسعه ی استراتژی بازاریابی آن ها تمرکز کرده است. از آنجا که از عمر رسانه اجتماعی تنها یک دهه می گذرد لذا اکثر تحقیقات اولا بر روی تعریف، مبانی و مفاهیم آن و ثانیا درباره ی تاثیر کاربرد آن بر روی رفتار مصرف کننده تمرکز داشته اند. با مرور مطالعات متعددی که پیرامون موضوع رسانه اجتماعی انجام گرفته مشخص گردید که اصولا مطالعات در پی آن هستند که بازاریابی رسانه اجتماعی را شرح دهند و عوامل موثر بر رفتار مشتری مرتبط با آن را بسنجند. اما با وجود پیشرفت های اولیه ای که محققان داشته اند، پیشرفت ها در این حوزه محدود بوده است. به نظر می رسد برای فهم عمیق تر از منافع بلندمدت خرده فروشان از بازاریابی رسانه اجتماعی، تحقیقات بیشتر و کامل تری لازم است؛ همچنین در پس نظریه ها و نتایج قابل پیش بینی، مطالعاتی رسمی تر برای شناخت و کاربرد رسانه اجتماعی در زندگی واقعی، ضروری می باشد. این مقاله شامل شرحی از بازاریابی رسانه اجتماعی و بحث و بررسی پیرامون چهار موضوع اصلی مطالعات انجام شده یعنی: جوامع مجازی برند، انگیزش ها و نگرش های مصرف کننده، محتوای تولید شده توسط کاربر و تبلیغات ویروسی می باشد.

واژگان کلیدی: رسانه اجتماعی، بازاریابی، مصرف کننده، جامعه مجازی برند، تبلیغات ویروسی.

نویسندگان: حسین شریعت، یاسر صفی زاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با بدهی بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با بدهی بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

تاثیر مالکیت نهادی بر وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: تاثیر مالکیت نهادی بر وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *