/ در مقاله مدیریت / توسط

مطالعه تاثیر عملکرد فرهنگی مدیران بر رفتار سازمانی کارکنان

موضوع مقاله: مطالعه تاثیر عملکرد فرهنگی مدیران بر رفتار سازمانی کارکنان

چکیده مقاله:

امروزه اصلی ترین مباحثی که در رابطه با مدیریت یک مجموعه مطرح می باشد، برنامه ریزی صحیح، نگرش به توسعه، تصمیم درست در شرایط متغیر، بهبود مستمر، رضایت و حفظ کرامت کلیه ذینفعان، تعالی و رسیدن به سطح ناب است. تمرکز بر جریان ارزش، تکوین ساختار ناب، رفتار سازمانی و کاربرد مقدمات ناب می تواند زمینه ساز یک مدیریت عملکرد ناب باشد. در این تحقیق همچنین الزامات ایجاد مدیریت ناب، شرایط لازم و نحوه اداره کردن، ارزیابی، رسیدن به اهداف آرمانی و چگونگی توسعه آن نیز بیان گردیده. آنگاه میزان افزایش بازدهی و درصد رضایت ذینفعان تحلیل شده است .

واژگان کلیدی: رفتار سازمانی، کارکنان، فرمنگ مدیران، عملکرد.

نویسندگان: جهان تقی زاده، شاهرخ بابایی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *