/ در مقاله مدیریت / توسط

مروری نظری بر بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با مدیریت مالیاتی

موضوع مقاله: مروری نظری بر بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با مدیریت مالیاتی

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی فرآیند اداره و کنترل یک شرکت می باشد که ارتباط های متعدد بین اجزای مختلف یک سازمان به ویژه مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و ذینفعان، کارکنان و مشتریان از یک سو و حقوق گروه های مختلف ذینفعان از طرف دیگر را مورد توجه قرار می دهد. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت های شخصی خود را در گزارشگری مالی لحاظ کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری کنند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد شرکت صورت می گیرد یا به منظور تاثیر و نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی باشد مدیریت مالیاتی در برقراری سیستم واقعی مالیاتی در قبال سیستم قانونی مالیات نقش اساسی بازی می کند در واقع چنانچه مدیریت بتواند در موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند مالیات را مدیریت نموده است حاکمیت شرکتی رفتارهای مدیران را در قبال مدیریت سود کمتر می کند از طرف دیگر مدیران با توجه به مدیریت سود به دنبال مدیریت مالیاتی هستند. هدف اصلی هیات مدیره حداکثر کردن ثروت ذینفعان با استفاده از اثر مالیاتی در شرکت ها است. در این مقاله ابتدا به تعریف حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و مدیریت مالیاتی پرداخته و انواع مکانیزم ها، نظریه ها و عوامل موثر بر آنها و ارتباط بین آنها پرداخته خواهد شد.ـ

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، مدیریت مالیاتی،مالیات،سهامداران نهادی،ذی نفعان.

نویسندگان: محمد رضا پورعلی، سعید گرمانی نژاد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 21

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثیر عوامل فردی و سازمانی در رفتار سازمانی

موضوع مقاله: تاثیر عوامل فردی و سازمانی در رفتار سازمانی چکیده مقاله: رفتار سازماني عبارت است از يك حوزه بين…

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی روانشناختی نیروی انسانی

موضوع مقاله: بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی روانشناختی نیروی انسانی چکیده مقاله: این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *