/ در مقاله مدیریت / توسط

مروری بر عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانها

موضوع مقاله: مروری بر عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانها

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از سازمان ها نقش اساسی دانش در رسیدن به اهداف استراتژیک و کسب مزیت رقابتی رادریافته اند بدون شک دانش به عنوان یکی ازمهمترین سرمایه های سازمانی میتواند به عنوان ابزاری سودمند درراستای افزایش عملکرد سازمانی مدنظر باشد بنابراین ضروری است که سازمان ها با استقرار سیستمی مناسب این موهبت ارزشمند را مدیریت کرده و ازآن به نحو احسن استفاده می کنند مدیریت دانش فرایند خلق کسب ذخیره سازی وبه اشتراک گذاشتن و به کارگیری دانش است به منظور اولویت بندی عوامل موثردراجرای موفقیت امیز مدیریت دانش درشرکت فولاد مبارکه اصفهان ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و برخی ازفعالان صنعتی این معیارها شناسایی و تعیین گردیدند سپس با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی و به کارگیری نرم افزار EXPERT CHOICE به اولویت بندی این عوامل پرداخته تا ازطریق شناسایی مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل و تمرکز برآنها به مدلی مناسب جهت استقرار سیستمی جامع درراستای مدیریت دانش درشرکت مذکور دست یابیم

واژگان کلیدی: دانش، مدیریت دانش، فرایندتحلیل سلسله مراتبی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان .

نویسندگان: مهدی کاظمی، اسما بختیاری

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *