/ در مقاله مدیریت / توسط

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

چکیده مقاله:

 برنامه ریزی نیروی انسانی از مهمترین مسایل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده ای را شامل می شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت منابع انسانی وگرایش مدیران به شایسته سالاری در سازمان، برنامه ریزی سازمانی متنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. بررسی های مختلف در این حوزه نشان می دهد که لزوم توجه به چشم انداز ماموریت، استراتژی و اهداف سازمان و در ادامه ساختار سازمان جز لاینفک در برنامه ریزی نیروی انسانی موفق خواهد بود و بدون توجه به این امر نمی توان رویکرد سازمان را مشخص نمود. تبدیل شدن برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی نیازمند بارادایم عمده ای است که تفکر برنامه ریزان منابع انسانی را در بازه افراد و سازمان بطور کلی تغییر می دهد و مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره ی سرمایه نیروی انسانی در بلند مدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش زیر با استفاده از روش تحقیق های مروری سعی در بررسی عوامل مرتبط با شایستگی در مدیریت منابع انسانی دارد. در این پژوهش مفاهیم شایستگی و سطوح آن و الگوهای شایستگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، شایستگی، مدل شایستگی، مدیریت منابع انسانی، شایستگی افراد.

نویسندگان: دکتر حمیدی زاده، بابک ملاجباری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی مقایسه ای ویژگی های هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی مقایسه ای ویژگی های هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس…

بررسي سودمندی روش مستقیم ارائه صورت جریان وجه نقد بر قابلیت پیش بیني جریان نقدی عملیاتي آتي در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسي سودمندی روش مستقیم ارائه صورت جریان وجه نقد بر قابلیت پیش بیني جریان نقدی عملیاتي آتي در…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *