/ در مقاله مدیریت / توسط

مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی

موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور آشنایی با مدیریت منابع انسانی بصورت کلی و مدیریت منابع انسانی سبز بصورت تخصصی بالخص انجام گردید.با توجه به اهمیت نیروی کار در سازمان ها ابعاد این سبک و الگو از مدیریت منابع انسانی جایگاه مهمی در میان کشور های پیشرفته و صنعتی به خود اختصاص داده است لذا نظریه های متعددی در اینخصوص بیان گردیده شده است که در تحقیق حاضر به توضیح و تبیین آنها پرداخته شده است.تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و نحوه گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بوده است.با بررسی پیشینه در خصوص مفهوم های تفکر سبز ، رهبر سبز ، نوآوری سبز ، سرمایه انسانی و منابع انسانی سبز با توجه به تاثیر گزاری مثبت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز و همچنین تاثیر مثبت سرمایه انسانی سبز بر رهبری سبز و نوآوری سبز (منوچهری ، 1395) ، این نتیجه گیری حاصل گردید که منابع انسانی سازمان یکی از اهرم های ایجاد اقتصاد پایدار در سازمانها از طریق نوآوری سبز هستند که با خلاقیت، نوآوری و ابتکارهای زیست محیطی می توانند به صورت غیرمستقیم بر قدرت رقابت که باعث پایداری سازمان است تأثیرگذار باشند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی ، تفکر سبز ، نوآوری سبز،سرمایه انسانی ،رهبر سبز.

نویسندگان: دکتر اسداله خدیوی، کریم استادی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور

موضوع مقاله: تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور چکیده…

همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی)

موضوع مقاله: همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *