/ در مقاله اقتصاد / توسط

مدیریت جهادی مدلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

موضوع مقاله: مدیریت جهادی مدلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

چکیده مقاله:

یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری فارغ از موقعیت، زیر ساخت ها، بافت جمعیتی، منابع و سایر شاخص های آن، نحوه اداره آن کشور و به عبارت دیگر مدیریت آن کشور است. مدیریت نقش به سزایی در توسعه یا عدم توسعه هر سازمان، بنگاه کسب و کار، شرکت و به طور کلی هر مجموعه ای دارد. تعریف ساده و قابل فهم مدیریت، کار کردن با دیگران و بوسیله دیگران برای رسیدن به اهداف سازمان است. مدیریت جهادی یک شیوه مدیریتی است که برای رسیدن به هدف ضمن رعایت اصول و چارچوب های مدیریتی، شدت عمل و تلاش بیشتری در آن به چشم می خورد. در مدیریت جهادی ما رسیدن به اهداف سازمانی امور فرا سازمانی هم مد نظر قرار می گیرد. وسعت دید و نگرش مدیر جهادی به قدری وسیع است که هم سازمان متبوعش را زیر نظر دارد هم نگاه ژرف و دقیقی به فرای سازمان خود دارد. یکی از متمایزترین ویژگی های مدیریت جهادی این است که مشوق ها و ترغیب کننده ها فقط امور مادی نیست، بلکه امور مهمتری همچون تلاش برای خدمت به مردم در صدر انگیزه های تلاش های جهادی قرار دارد . در مدیریت جهادی که محور و مدار آن اسلام و آموزه های دینی است به معاش و معاد توجه می شود. پارامترهایی چون رفاه و آسایش، کیفیت زندگی مطلوب، آبادانی، بهره مندی و بهره گیری از مواهب الهی، پیشرفت همه جانبه و ایجاد درآمد و ثروت برای آحاد مردم مورد توجه است و برای رسیدن به این آرمان ها با تمام توان تلاش و کوشش می کند. با توجه به ویژگی های برجسته و توانمندی های این مدل مدیریتی می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی که به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها می باشد از ظرفیت مدیریت جهادی استفاده نمود و فشارها را به فرصت های طلایی تبدیل کرد. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خود اتکایی تأکید گردد .

واژگان کلیدی: مدیریت، سازمان، اقتصاد مقاومتی، جهاد، فرهنگ، جامعه اسلامی .

نویسندگان: حسین زمانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *