/ در مقاله مدیریت / توسط

مدیریت استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل FMEA جهت کاهش کسورات بیمه ای مراکز درمانی

موضوع مقاله: مدیریت استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل FMEA جهت کاهش کسورات بیمه ای مراکز درمانی

چکیده مقاله:

 امروزه ابزار و روش های مختلفی برای سنجش عملکرد در سازمان ها به کار می رود که به ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و بهبود عملکرد سازمان کمک می نماید . یکی از وژگی های بارز و کمک کننده ارزیابی عملکرد این است که شاخص های مختلف ارزیابی را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل کرد . FMEA یکی از روش های تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد می باشد که با استفاده از آثار آن ( FMEA ) شناسایی و طبقه بندی و ارزیابی مخاطرات و ریسک های ناشی از آن را امکان پذیر می سازد. با این روش می توان خطاها را ریشه یابی و از بروز انها جلوگیری کرد. برای ارزیابی و رتبه بندی ریسک حالات خرابی باید نمره اولویت ریسک (RPN ) محاسبه و رتبه بندی آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها انجام شود . این روش برای هرکدام از فاکتورهای ریسک O و D و S با در نظر گرفتن وزن ماکزیمم و مینیمم ریسک به دو روش ضربی و جمعی محاسبه می کند و با استفاده از میان ین های هندسی مینیمم و ماکزیمم ریسک رتبه بندی می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش مشارکت در حوزه مدیریت مالی بیمارستان های علوم پزشکی بر اساس تکنیک FMEA اقدام گردیده است. نتایج به دست امده شامل 7کاربرگ FMEA است و نتایج حاصل از بررسی جداول نشان می دهد که اولویت اول ثبت اطلاعات چ ون ی وارد کردن و صحت و سقم اطلاعات وارده در HIS بر اساس اسناد بیمه ای و بالینی که میزان ریسک و احتمال خطا در این ایتم جهت کسور خوردن از سایرین بالا تر بوده و باید بیشترین تمرکز روی آن صورت گیرد . اولویت دو بررسی ضمایم پرونده و موجود بودن مهر پزشکان و متخصصان هر بخش مشخص گردید. اولویت سوحضور منشی ها در حسابداری جهت ممهور نمودن اسناد اعم از صورتحساب پرونده های بالینی با مهر پزشکان مشخص گردید که بایستی بیشترین تمرکز روی این سه شاخص جهت پایین اوردن کسورات صورت ب یرد . با مطالعه حاضر و استفاده از پژوهش های دیگر می توان گفت که کسورات ارز دیدگاه مالی به دو دسته تقسیم می شود :بیشترین کسورات در بیمارستان ها به علت اشتباه در صحت و سقم اطلاعات وارد شاده در سیستم HIS بوده اعم از اشتباه محاسباتی ، اشتباه در جمع ارقام لیست ، اضافه دریافتی، کدگذاری غلط و دومین علت اصلی کسورات در زمینه ناقص بودن پرونده بیمه ای بیماران که ناشی از بی توجهی و اشتباه کارکنان مراکز درمانی می باشد .

واژگان کلیدی:

نویسندگان: شیما جوکار

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

موضوع مقاله: تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه چکیده مقاله:  مهم ترین هدف هر سازمانی…

جدول مورگان

جدول مورگان جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *