/ در مقاله اقتصاد / توسط

فرهنگ، ریشه ی اصلی توسعه ی اقتصادی

موضوع مقاله: فرهنگ، ریشه ی اصلی توسعه ی اقتصادی

چکیده مقاله:

  اکثر صاحب نظران بر این باور بودند که توسعه مفهومی اقتصادی دارد. توسعه را فقط دارای جنبه ی اقتصادی دانسته واز نظر ایشان کشورها برای دستیابی به توسعه باید به تقویت اقتصاد خود می پرداختند.اما این مفهوم تک بعدی از توسعه، با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود برای رسیدن به توسعه جای داده بودند،از بین رفت. پس لازم دیده میشود تا سایر ابعاد موثربر توسعه را مورد بحث قرار داد.از آنجایی که فرهنگ یکی از مولفه های مهم و اساسی در توسعه اقتصادی هر کشور است و توسعه ی اقتصادی نه تنها همراه با توسعه ی فرهنگی بلکه تا حدود زیادی ناشی از آن است،دولت ها در راستای رسیدن به توسعه همه جانبه، باید سعی در تغییر نگرش نسبت به انسان، به عنوان یک موجودی فرهنگی داشته باشد. در این مقاله سعی بر این است تا فرهنگ را به عنوان ریشه ی اصلی توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. که این خود نیازمند بررسی توسعه ی فرهنگی و ارتباط میان فرهنگ و توسعه و همچنین بررسی رابطه ی فرهنگ و اقتصاد و در نهایت بررسی نقش فرهنگ درتوسعه ی اقتصادی می باشد.

واژگان کلیدی: فرهنگ، توسعه، توسعه ی اقتصادی.

نویسندگان: عباس آزادی، فاطمه واحدی منفرد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 8

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اثر پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری بر رشد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: اثر پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری بر رشد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق…

اثر خدمات غیر حسابرسی در موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس

موضوع مقاله: اثر خدمات غیر حسابرسی در موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس چکیده مقاله:   با توجه به تشکیل جامعه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *