/ در مقاله مدیریت / توسط

فراتحلیلی پیرامون نقش ریسک سازمانی در سازمان های قرن بیست و یکم

موضوع مقاله: فراتحلیلی پیرامون نقش ریسک سازمانی در سازمان های قرن بیست و یکم

چکیده مقاله:

در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم ماهیت ریسک آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می اید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می شود، ریسک زیادتر است. در دوران آشفته کنونی، مدیریت سازمانی ریسک برای به وجود آوردن تجارتی ارتجاعی مورد نیاز است. این برای تجارت چارچوبی ایجاد می کند تا موقعیت کلی اش را نسبت به ریسک تعیین کند و تصمیمات استراتژیک به موقع و با آگاهی کافی اتخاذ کند. عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین محیط های پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیری های مهم آنها لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. این مقاله تلاش دارد با بیان نقش ریسک سازمانی، به بررسی تاثیر این پدیده از روی تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر بپردازد. در نتیجه ریسک، نه تنها بر سازمان تاثیرگذار است بلکه الگوی فکری سازمان را دگرگون و باعث موفقیت سازمانها را نیز ایجاد می کند.

واژگان کلیدی: ریسک، ریسک سازمانی، سازمان .

نویسندگان: مهران تقی زاده

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *