/ در مقاله مدیریت / توسط

عوامل موثر در تصمیم برای خرید خودروی ایرانی

چکیده

امروزه نقش مشتری و عوامل موثر در تصمیم برای خرید بر کسی پوشیده نیست، پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل موثر در تصمیم برای خرید خودروی ایرانی در شهرستان شوشتر را شناسایی کند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد در طیف لیکرت ۵ گزینه ای محقق ساخته با پایایی ۰٫۸۲۶ مشتمل بر ۱۶ سوال که سوالات آن از پیشینه پژوهش های انجام شده استخراج شده بود جمع آوری گردید. انتخاب نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده و از میان تمام کسانی که دارای خودروی سواری بودند صورت گرفت. در مجموع ۳۷۵ پرسشنامه توزیع شده که تمامی ۳۷۵ پرسشنامه برگشت داده شد و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت، میزان بودجه خریدار، توان خرید خودروی خارجی، افزایش رضایت مشتری، افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت محصولات غذایی، نیاز خریدار، افزایش قیمت خودرو، افزایش آگاهی، فشار های دیگران، تولید خودرو ایرانی مطابق خواسته ی خریدار، تولید خودرو با بهترین ویژگی ها، کاهش قیمت خودروهای ایرانی، نوع جاده ها، خدمات پس از فروش و باورها و رفتارهای دیگران بر خرید خودرو توسط اشخاص حقیقی تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: انتخاب کالا، خرید کالا، خودروی ایرانی،اشخاص حقیقی، شوشتر

محمدامین اجاقی [ مربی، عضو علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ]

فاطمه مالچی [ مربی، عضو علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ]

سجاد توکلی نژاد [ دانشجو، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور ]

عوامل موثر در تصمیم برای خرید خودروی ایرانی

عوامل موثر در تصمیم برای خرید خودروی ایرانی

نوشته های مشابه

شماره گذاری صفحات

به طور معمول در پایان نامه می بایست صفحات اولیه و ابتدای فصل ها  بدون شماره و صفحات فهرست با…

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک میان بنگاه ها (B2B) بر تحویل به موقع کالا مورد مطالعه صنعت تجهیزات پزشکی ایران

چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میان بکارگیری تجارت الکترونیک میان سازمانی با تحویل به موقع کالا به مشتری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + بیست =