/ در مقاله مدیریت / توسط

عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی

موضوع مقاله: عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی

چکیده مقاله:

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات سبب رشد و توسعه اقتصاد کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر درآمد ارزی حاصل می شود و میتواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند. اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروه های خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است. صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصت ها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود. صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ای برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی داری شرایط محیطی و فرهنگی متفاوت می باشد. به طور کلی صادرات یک سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت کند تا سیستم بخوبی کارکند و رشد اقتصادی کشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد می کنند به خصوص صادرات مواد غذایی. بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور، توجه به استراتژ ی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است. اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در کشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی که بسیاری از کشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند.

واژگان کلیدی: استراتژی، رشد اقتصادی، سازمان تجارت جهانی .

نویسندگان: شفیعی خواه مریم ، فخرالدین ابوئیه

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *