/ در مقاله مدیریت / توسط

عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در كاركنان سازمان مركزی تامین اجتماعی مشهد

موضوع مقاله: عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در كاركنان سازمان مركزی تامین اجتماعی مشهد

چکیده:

نیروی انسانی یکی از با ارزش ترین منابع هر سازمان محسوب می شود، شناخت عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ضرورت دارد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها اکتشافی و به روش تحلیل مولفه های اصلی بوده است. جامعه آماری آن کارکنان سازمان مرکزی تامین اجتماعی مشهد بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد یک صد نفر از آنان انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه محقق ساخته، مورد تحلیل قرار گرفتند. از بین عوامل موثر بر افزایش بهره وری، چهار عامل به نامه ای مدیریت درون سازمانی، مدیریت حمایتی، آموزش و توانایی کارکنان، شناسایی شدند. تجربه کاری، توجه به آموزش های توجیهی، آگاهی کارکنان به دانش و مهارت شغلی، امنیت شغلی، آگاهی و تبعیت از قوانین، تمرکز مدیر بر نقاط ضعف و انحراف کارکنان، وجود یک سیستم منطقی پاداش و تنبیه، حمایت مدیر از کارکنان، میزان آشنایی با شغل، قدردانی و حمایت از عملکرد افراد، علاقه به محیط کار، وجود جو عاطفی، ارائه بازخورد عملکرد، تشکیل جلسات مشترک و مشارکت کارکنان به عنوان عامل افزایش بهره وری شناسایی شدند.

واژگان کلیدی: تامین اجتماعی مشهد ، بهره وری نیروی انسانی ، منابع انسانی ، مشاركت كاركنان ، محیط كاركنان.

نویسندگان: سعید ایمانی نوخندان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 25

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها

موضوع مقاله: تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها چکیده مقاله: پژوهش های انجام شده اخیر در…

بررسي رابطه بین اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش با سرعت گردش سهام، بازدهي بازار و اندازه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسي رابطه بین اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش با سرعت گردش سهام، بازدهي بازار و اندازه معاملات…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *