/ در مقاله حسابداری / توسط

طراحی فرایند حسابداری منابع انسانی در سازمانها

موضوع مقاله: طراحی فرایند حسابداری منابع انسانی در سازمانها

چکیده مقاله:

یکی از منابع سازمانها برای تولید محصول و دستیابی به اهداف تعیین شده، منابع انسانی است که در مقایسه با سایر منابع مادی و فیزیکی، به عنوان مهمترین عامل تولید و سرمایه اصلی سازمان شناسایی شده است. در واقع می توان گفت پایه اصلی رشد و تعالی سازمان، وجود منابع انسانی خلاق و نوآور است. محاسبه ارزش عوامل تولید در سیستم های حسابداری، همواره یکی از دغدغه های مدیران بوده است. محاسبه ارزش سایر عوامل موثر بر تولید کالاها و خدمات، به غیر از ارزش منابع انسانی، بر اساس استانداردها و اصول تعیین شده قابل انجام است اما مدیران معمولاً در مورد منابع انسانی خود و ارزش اقتصادی نیروها، اطلاعاتی در اختیار ندارند. این موضوع به خصوص در سازمانهایی که اطلاعات، دانش، مهارت و خلاقیت نقشی راهبردی در دستیابی سازمان به چشماندازها و اهداف ایفا میکنند، حایز اهمیت میباشد. با توجه به توضیحات ارائه شده، در این پژوهش، بدنبال تبیین چگونگی شناسایی عوامل تاثیرگذار در حسابداری منابع انسانی و ارایه فرایندی به منظور ارزشیابی پولی سرمایههای انسانی در سازمانها هستیم.

واژگان کلیدی: حسابداری منابع انسانی، سرمایه های انسانی، ارزش پولی منابع انسانی، صنعت خدمات انفورماتیک.

نویسندگان: ناصر میرسپاسی، مهسا علی خانی، وحید حسنلو

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *