/ در مقاله حسابداری / توسط

ضرورت حسابداری منابع انسانی در شرکت آبفار مرکزی

موضوع مقاله: ضرورت حسابداری منابع انسانی در شرکت آبفار مرکزی

چکیده مقاله:

  در جهان رو به پیشرفت امروز منابع انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه سازمان ها و بالطبع جوامع بر عهده دارد. ارزش منابع انسانی و توانمندی آن به عنوان یکی از دارایی های اصلی سازمان های دانش تلقی می شود استفاده کنندگان صورت های مالی، جهت تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مناسب از تمام منابع اقتصادی مورد استفاده واحد اقتصادی می باشند. یکی از منابع که در دنیای حاضر کانون توجه نبوده و گزارش اطلاعات مرتبط با آن منجر به اخذ تصمیمات بهینه خواهد شد؛ منابع انسانی است حسابداری منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت، به دنبال ارائه اطلاعات مالی سرمایه انسانی است تا استفاده بهینه از تمام منابع موجود در شرکت در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تحت مدیریت است. به همین منظور از یک سوی ارزشگذاری سرمایه انسانی و روش های مبتنی بر معیارهای پولی و غیر پولی و از سوی دیگر نحوه گزارشگری سرمایه انسانی آن مطرح شدند. از این رو در مقاله حاضر به بررسی تعاریف سازمان های دانش محور و مولفه های آن و اهمیت منابع انسانی، حسابداری این منبع مهم و سیر تحول آن پرداختیم. در نهایت دلایل عدم بکارگیری حسابداری منابع انسانی را در ایران بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتیم که پنج دلیل برای عدم بکارگیری حسابداری منابع انسانی وجود دارد که مهم ترین آن عدم آگاهی استفاده کنندگان و حسابداران کشور و نیز کوتاهی دانشگاه ها و مجامع حرفه ای در جهت معرفی آن، می باشد.

واژگان کلیدی: حسابداری منابع انسانی، تاریخچه حسابداری، مدیریت منابع انسانی، اهمیت منابع انسانی، گزارشگری منابع انسانی .

نویسندگان: سید رحمن عظیمی، محد زینعلی، سید علیرضا قاسمی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *