/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره (مورد مطالعه :اداره امور مالیاتی بسطام و میامی)

موضوع مقاله: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره (مورد مطالعه :اداره امور مالیاتی بسطام و میامی)

چکیده مقاله:

تأمین مالی هزینه های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، یکی از موضوعاتی است که سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مورد توجه دولت مردان قرار گرفته است. بیشک در فرایند وصول مالیات، مؤدیان مالیاتی یکی از عوامل تأثیرگذار در نظام مالیاتی کشور هستند. از اینرو لزوم تعامل و همکاری و تمکین داوطلبانه آنها از راهبردهای اصولی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب میشود. دراین زمینه هدف این تحقیق شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات با رویکرد تکنیک های چند معیاره در ادارات امور مالیاتی بسطام و میامی از دیدگاه خبرگان امور مالیاتی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی، اعتماد عمومی نسبت به نحوی تخصیص و مصرف مالیات، صداقت و احساس مسئولیت مودیان مالیاتی و فرهنگ مالیاتی مناسب(باور مالیاتی در بین آحاد مردم جامعه )سه عامل اول موثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان امورمالیاتی می باشد.

واژگان کلیدی: مودیان مالیاتی، تمکین مالیاتی، عوامل موثربر تمکین مالیاتی، تحلیل سلسله مراتبی.

نویسندگان: فرشاد فائزی رازی، حامد سهرابی، حامد عرب احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *