/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

موضوع مقاله: شناسایی و رتبه بندي قابلیت هاي سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک Topsis و AHP (مطالعه موردي:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد)

چکیده مقاله:

شرکت ها به طور فزاینده در یک محیط پویا کار می کنند. برای ثبات رقابت در چنین محیطی، شرکت ها مجبور به توسعه ی قابلیت های سازمانی هستند و باید دانست که چگونه آنها را قادر به مقابله ی ریشه ای با مشکلات سازمانی می کند. متغیر های اصلی این تحقیق در واقع همان قابلیت های سازمانی می باشند که به بررسی چهار مورد از آنها (نیروی انسانی، بازاریابی، نوآوری، وزنجیره تامین) و تاثیر هریک بر روی سیستم تولید داخلی سازمان پرداخته خواهد شد و سپس با روش AHP و Topsis به الویت بندی آن ها پرداخته شده است. برای بررسی متغیرها، پرسشنامه تحقیق دارای 40 سوال بوده که پاسخ های آن براساس مقیاس 5 درجه طیف لیکرت، و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/841 برآورد گردیده است. همچنین جهت الویت بندی داده ها پرسشنامه AHP طراحی شد. در ادامه تجزیه تحلیل و نتیجه گیری بر روی داده ها انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: قابلیت های سازمانی، نیروی انسانی، بازاریابی، نوآوری، زنجیره تامین .

نویسندگان: مهدي رنجبر مالکی، دکتر مصطفی کرباسیون، امیرمحمدي فلاورجانی

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی موانع فردي و محیطی بازدارنده تجاري سازي دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع مقاله: شناسایی موانع فردي و محیطی بازدارنده تجاري سازي دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده مقاله: هدف اصلی…

شناسائی عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انسانی و بررسی نقش آنها در بهره وري کارکنان شرکت هاي نفتی استان خوزستان

موضوع مقاله: شناسائی عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انسانی و بررسی نقش آنها در بهره وري کارکنان شرکت هاي نفتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *