/ در مقاله مدیریت / توسط

شناسائی فرصت ها و تهدیدهاي استراتژي فناوري اطلاعات سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازSWOT

موضوع مقاله: شناسائی فرصت ها و تهدیدهاي استراتژي فناوري اطلاعات سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازSWOT

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر شناسائی فرصتها و تهدیدهای استراتژی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از SWOT است. تحقیق حاضر از منظر هدف، پژوهش کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از روش تحقیق کیفی (گروه های کانونی) استفاده شده است. پرسشهایی که در این پژوهش مطرح بودند عبارتند از اینکه: نقاط قوت، ضعت، فرصت ها و تهدیدهای سازمان تامین اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات چیست؟ و استراتژی های مناسب قابل اجرا کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، تحلیلی از محیط داخلی و خارجی انجام گرفته است که در این تحلیل، نقاط قوت و ضعف، محیط داخلی با کسب نظر خبرگان، مدیران ارشد و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات سازمان و همچنین با بررسی منابع سازمانی شناسائی گردید. در تحلیل محیط خارجی، روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختهای ارتباطی حاکم و همچنین بررسی وضعیت سازمانهای مشابه مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل داخلی و خارجی شناسائی شده با استفاده از ماتریس های (IFE) و (EFE) ارزیابی گردیده.

واژگان کلیدی: استراتژی، تجزیه و تحلیل SWOT ، فناوری اطلاعات، سازمان تامین اجتماعی .

نویسندگان: حسن پوریامهر، نادر بهلولی

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

سیستم هاي نوین مدیریت کالا(انبار)

موضوع مقاله: سیستم هاي نوین مدیریت کالا(انبار) چکیده مقاله: طراحی سیستم ورود، جابجایی و خروج کالاها از انبار، فرآیند بسیار…

شناسایی موانع فردي و محیطی بازدارنده تجاري سازي دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع مقاله: شناسایی موانع فردي و محیطی بازدارنده تجاري سازي دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده مقاله: هدف اصلی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *