/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سرمایه روان شناختی؛ مفاهیم، انواع، اهمیت و مطالعات موردی

موضوع مقاله: سرمایه روان شناختی؛ مفاهیم، انواع، اهمیت و مطالعات موردی

چکیده مقاله:

سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزه رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو در مطالعه توصیفی حاضر، ابتدا به مبحث روان شناسی مثبت گرا، به عنوان پایه و اساس رفتار سازمانی مثبت گرا، پرداخته می شود. پس از آن مقوله رفتار سازمانی مثبت گرا و سپس سرمایه روان شناختی مثبت گرا که برگرفته از رفتار سازمانی مثبت گرا است، مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت نیز مطالعاتی موردی از تاثیر این عامل در نهاده های متغیر های سازمانی، مولفه های تعهد سازمانی، ویژگی های شخصیتی، سرمایه اجتماعی و معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی بیان و بررسی می شود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، روان شناسی مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار، رهبری اخلاقی.

نویسندگان: مهرداد علی محمدی، مهدی عباسی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء

موضوع مقاله: مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء چکیده مقاله: مقاله توصیفی حاضر، به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه…

کارآفرینی

موضوع مقاله: کارآفرینی چکیده مقاله: کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *