/ در روش تحقیق / توسط

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه و محتوای پنج فصل پایان نامه به شرح زیر است:-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
-چرایی انجام کار و توجیه لزوم انجام پژوهش
-وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها:
-جنبه نوآوری پژوهش در این قسمت آورده می شود.

 فصل اول پایان نامه

عنوان این فصل “معرفی پژوهش” است. محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:

 مقدمه:طرح کلیات پژوهش در حدود یک پاراگراف

بیان مساله پژوهش:

-شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک پژوهش

-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

-چرایی انجام کار و توجیه لزوم انجام پژوهش

-وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها:

-جنبه نوآوری پژوهش در این قسمت آورده می شود.

 اهداف پژوهش:  آنچه پژوهش به دنبال انجام آن است.  در این قسمت به ترتیب اهداف آرمانی، اصلی و یا کلی، ویژه و یا اختصاصی و نیز کاربردی بیان می شود.

سؤالات پژوهش:  مسیری برای اجرای پژوهش

فرضیه های پژوهش: مسیری برای اجرای پژوهش

دامنه پژوهش:  دامنه موضوعی و مکانی پژوهش در این قسمت و به تفکیک ذکر می شود.

 امکانات و محدودیت های پژوهشگر

 تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه ها و مفاهیم پژوهش

این مقاله را حتما بخوانید: تیم سازی + آموزش ویدیویی

فصل دوم پایان نامه

عنوان این فصل “ادبیات پژوهش” است دراین فصل به سابقه تاریخی، مبانی نظری و  پیشینه پژوهش پرداخته می شود که نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتر دارد

مطالب ارائه شده در این فصل همه باید استناد داشته باشد و معمولا از گذشته دور و نزدیک شروع و به آینده می رسد.

مبانی و یا چارچوب نظری باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک آنها با هم بپردازد

 فصل سوم پایان نامه

عنوان این فصل “مراحل انجام پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن” است . در این فصل روش پژوهش تشریح می شود. این فصل، فصلی کوتاه و در عین حال فوق العاده مهم است. عمده ی مطالب این فصل برگرفته از پیشنهاد پژوهش است.

 مقدمه: معرفی محتوای فصل حداکثر در یک پاراگراف

 نوع پژوهش

 محیط پژوهش

اشاره به مکان و زمان انجام پژوهش

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: معرفی جامعه آماری، اشاره به حجم ( بیان تعداد ) نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا

 متغیرهای پژوهش: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند

 ابزار گردآوری داده های پژوهش:  ابزار جمع آوری داده ها و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

روش گردآوری داده ها و مراحل انجام پژوهش

این مقاله را حتما بخوانید: مهم‌ترین اصول و معیارهای پژوهش های علمی چیست؟

 روش تحلیل داده ها

نگارش فصل چهارم پایان نامه  یا تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

    مقدمه : معرفی محتوای فصل

 توصیف داده ها (آمار توصیفی): جداول و نمودارهای توصیفی

    آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات (آمار استنباطی) : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

  مدل اولیه و نهایی پژوهش: بررسی ضریب تاثیر…

خلاصه مطالب: خلاصه مطالب ارایه شده.

فصل پنجم

با عنوان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می باشد. توجه داشته باشید که در این فصل استنادی در کار نیست و آن چه ارائه می دهید، صرفا برگرفته از یافته های شما طی این پژوهش است.

به طور اجمال، فصل پنجم با هدف بحث ونتیجه گیری تدوین می شود. این فصل دارای چندین محور می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

بررسی های تحقیق و تفسیر نتایج:

در این بخش به بحث و نتیجه گیری به صورت زیر بپردازید:

-به تفسیر یافته های خویش بپردازید و دستاوردهای خود را برشمارید.

-مشخص کنید آیا یافته های شما پاسخ لازم را به فرضیات مطرح شده در پیشنهاد پژوهش تان داده است یا خیر؟ تفسیر خود را در این باره شرح دهید.

-یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران که در این زمینه پژوهش کرده اند، مورد مقایسه قرار دهید. مشخص کنید که تا چه حد یافته های شما با یافته های دیگر پژوهشگران هم خوانی و یا اختلاف دارد. حتما در قسمت بحث و هنگام مقایسه یافته های خود با یافته های دیگر پژوهشگران، لازم است بدان پژوهش استناد کنید. در قسمت پایانی بحث نیز نتیجه گیری خود را با توجه چهار عامل مهم یعنی، جمع بندی یافته های پژوهش، آینده نگری، تعمیم و پیشنهاد ارائه دهید. در قسمت نتیجه گیری هیچ گونه استنادی در کار نیست و جملات باید با دقت خاص و پیوند مطالب تدوین شود.

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:

-دراین بخش، انتظار می رود که چند عنوان مربوط با عنوان با عنوان و پژوهش خود به منظور راهنمایی دانشجویان دیگر مطرح سازید.دقت کنید که این عناوین نباید با محورهای پایان نامه یا رساله شما بی ارتباط باشد. عنوانی را که مطرح می سازد باید از ساختار علمی مناسب برخوردار باشد.

این مقاله را حتما بخوانید: انواع روش های رفرنس دهی

محدودیت های پژوهش:

-حرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت ها به عنوان یک واقعیت دچار کندی می شود. در ارائه یک گزارش از یک پژوهش مثل پایان نامه محقق سعی می کند با بیان محدودیت هایی که بر سر راه تحقیق دارد (داشته است ) به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

-محدودیت های احتمالی که برسر راه محقق قرار دارد :

کمبود منابع علمی (کتاب ها ، مجلات تخصصی ، مدارک  اسناد……)

کمبود منابع مالی (شخصی ، سازمان کارفرما و……)

عدم همکاری مسئولین در جامعه اماری با پژوهشگر

نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع

گرفتاری های شخصی فرد پژوهشگر

نوشته های مشابه

بررسی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و نقش آن در گزارشگری و بازده شرکتها

چکیده محافظه کاری حسابداری، یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی است که به معنای کاربرد درجه ای…

روش رفرنس نویسی هاروارد

روش رفرنس نویسی ھاروارد یکی از روشھای موسوم  به "نویسنده-تاریخ" یا "Author-Date" است. بنابراین ھمانطور که از نامش بر می آید روش رفرنس نویسی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 6 =