/ در مقاله اقتصاد / توسط

راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی از منظر قرآن کریم

موضوع مقاله: راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی از منظر قرآن کریم

چکیده مقاله:

قرآن کریم و دین مبین اسلام، بهبود اقتصادی را نه به عنوان هدف بلکه در مقام وسیله ای برای نیل به اهداف متعالی الهی می نگرد. از دید قرآن کریم یک جامعه اسلامی باید دارای اقتصادی مقاوم و خودکفا باشد و کفار نتوانند از اقتصاد به عنوان ابزاری برای فشار به جامعه اسلامی بهره برند. گرچه در دنیایی که تبدیل به دهکدهای جهانی شده است، داشتن استقلال کامل اقتصادی بسیار دشوار است، لیکن جامعه اسلامی بایستی قادر به تکافوی نیازهای اساسی خود باشد. اقتصادی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، اقتصادی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این اقتصاد مقاوم در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضیور در نظیام سیاسیی، نظام فرهنگی و حضور مقاومت درنظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و معنوی خواهد شد. در این تحقیق که با رو توصیفی _ تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و تحلیل های صاحب نظران قرآنی و متخصصان اقتصادی، انجام شده بدین نتیجه رسیده ایم که: قرآن کریم با راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی در بخش های مالی و اخلاقی به مقابله با مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی دشمنان اسلام پرداخته است.

واژگان کلیدی: اقتصاد، مقاومت، قرآن، اقتصاد مقاومتی.

نویسندگان: جعفر بچاری، سیده راضیه پورمحمدی، مرحمت قدیرنژاد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 21

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره

موضوع مقاله: شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند…

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی درNGOs

موضوع پرسشنامه: اثربخشی شبکه سازی درNGOs هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه  اثربخشی شبکه سازی در NGOs (سازمان‌های غیر دولتی) را مورد…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *