/ در مقاله اقتصاد / توسط

راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی از منظر قرآن کریم

چکیده

قرآن کریم و دین مبین اسلام، بهبود اقتصادی را نه به عنوان هدف بلکه در مقام وسیلهای برای نیل به اهداف متعالی الهی می نگیرد. ازدید قرآن کریم یک جامعه اسلامی باید دارای اقتصادی مقاوم و خودکفا باشد و کفار نتوانند از اقتصاد به عنوان ابزاری برای فشار به جامعه اسلامی بهره برند. گرچه در دنیایی که تبدیل به دهکدهای جهانی شده است، داشتن استقلال کامل اقتصادی بسیار دشوار است، لییکن جامعه اسلامی بایستی قادر به تکاشوی نیازهای اساسی خود باشد. اقتصادی مبتنی بر معنویت و عیدالت و عقلانیت دینی، اقتصادی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این اقتصاد مقاوم در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور در نظام سیاسی، نظام شرهنگی و حضور مقاومت درنظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و معنوی خواهد شد. در این تحقیق کیه بیا رو توصیفی _ تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و تحلیل های صاحب نظران قرآنی و متخصصان اقتصادی، انجیام شیده بیدین نتیجیه رسیده ایم که: قرآن کریم با راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی در بخشهای مالی و اخلاقی به مقابله با مشکلات معیشیتی و ششارهای اقتصادی دشمنان اسلام پرداخته است.

واژگان کلیدی: اقتصاد , مقاومت , قرآن , اقتصاد مقاومتی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفر بچاری – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تفسیر و معارف قرآن کریم.

سیده راضیه پورمحمدی – کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن کریم.

خانم مرحمت قدیر نژاد – ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی از منظر قرآن کریم

راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تبیین مؤلفه های سلبی از منظر قرآن کریم

نوشته های مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی براساس مدل بوهداناووالدمر

چکیده از سال 1991 اصطلاح چابكی براي اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم براي تولید مدرن به کار گرفته…

دفاع یک پایان نامه ونکات مهم نوشتن پایان نامه

همیشه به خاطر داشته باشید که نوشتن را با قسمت های آسانتر شروع کنید…شگفت آور است که چقدر افراد زیادی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − سیزده =