/ در مقاله مدیریت / توسط

راهبردهاي بکارگیري تعلق کارکنان جهت تحقق چشم انداز سازمان

موضوع مقاله: راهبردهاي بکارگیري تعلق کارکنان جهت تحقق چشم انداز سازمان

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها نیازمند کارکنانی هستند که هویت سازمانی را با هویت شخصی خود بیامیزند و سرنوشت خود را با سرنوشت سازمان گره بزنند. تعلق سازمانی وسیله ای است برای فراهم آوردن این امر است. تعلق کارکنان بیانگر وضعیتی است که کارکنان در طول انجام وظائف خود علاقه مند به استفاده از توانایی و تجربیاتشان می باشند و سعی بر آن دارند با کار خود رابطه عاطفی و شناختی برقرار نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهبردهای بکارگیری تعلق کارکنان جهت دست یابی به چشم اندازهای سازمان است. داده های مورد نیاز برای این پژوهش در قالب پرسش نامه توزیع شده در میان کارکنان بخش تولید و فروش شرکت سباهان باطری جمع آوری و برای بررسی عوامل تعلق سازمانی از پرسش نامه استاندارد مایکل آرمسترانگ استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی است. داده ها در قالب محاسبه آزمون مقایسه میانگین دو جامعه تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد تعلق سازمانی کارکنان دو بخش دارای تفاوت معنی داری است و تعلق کارکنان بخش فروش نسبت به سازمان خود بیشتر از تعلق کارکنان بخش تولید است.

واژگان کلیدی: تعلق سازمانی، تعهد سازمانی، کار، محیط کاری، رهبری، فرصت برای پیشرفت، فرصت برای همکاری .

نویسندگان: سید داریوش جاوید، عباس اسد زاده باوي، رحیمه رخساري دولت آبادي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رابطه ي فضاهاي آموزشی با انگیزه ی یادگیري در دانش آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه دو شیراز سال تحصیلی 94-1393

موضوع مقاله: رابطه ي فضاهاي آموزشی با انگیزه ی یادگیري در دانش آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه دو شیراز سال…

رهبري تحول آفرین و مقایسه آن با رهبري نوآورانه

موضوع مقاله: رهبري تحول آفرین و مقایسه آن با رهبري نوآورانه چکیده مقاله: رهبری و مدیریت از مفاهیمی هستند که…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *