خدمات سایت کالج مدیریت

:خدمات سایت کالج مدیریت به شرح زیر است

این خدمات بصورت حرفه ای و کاملا تخصصی زیر نظر اساتید همان رشته انجام می گردد. بر آن هستیم تا با این خدمات بتوانیم در دانشجویان انگیزه ای ایجاد کنیم. تا تلاش در راستای اهداف پژوهشی بیشتر گردد. تا شاهد روز افزون انجام پایان نامه و انجام مقاله در سطح عالی باشیم.

انجام پایان نامه

این خدمات در کالج مدیریت تنها در رشته مدیریت بصورت تخصصی انجام می شود. انجام پایان نامه در گرایش های رشته های مدیریت انجام می گردد.اساتید تیم کالج مدیریت همگی  رشته مدیریت و از دانشجویان دکتری هستند. این استادها هر کدام چندین کار پژوهشی انجام داداند. با کار خود آشنایی کامل دارند. شیوه کار به این گونه است که دانشجو  فرم درخواست خدمات را پر می کند. بعد کارشناسان ما با او تماس می گیرند. شرح توضیحات را جویا می شوند. دانشجو به یک استاد متصل می شود. در تمامی مراحل آن استاد با دانشجو می ماند (حتی تا قبل از جلسه دفاع). این کار بصورت کاملا تخصصی انجام می شود. تمام تلاش ما بر آن است که دانشجویان در این مراحل بدون استرس کار خودشان را انجام دهند. این استاد به منزله استاد راهنمای کمکی هستند. تمامی آموزش های لازم تا جلسه دفاع را برایتان انجام می دهند.

انجام مقاله

انجام مقاله در واقع حاصل یک کار پژوهشی است. انجام پایان نامه که تمام شد، کار انجام مقاله را باید شروع کرد. مقاله باید  بصورت آکادمیک نوشته شود. شیرازه مقالات ماحصل یک کار پژوهشی است. مقاله نیازمند بررسی چارچوب است. این چارچوب را گاها مجلات انتخاب می کنند. و به عنوان راهنمای نویسندگان در اختیار یک نویسنده قرار می دهند. یک مقاله باید پارامترهایی را رعایت کند. این پارامترها شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، پیشینه تحقیق، پیشنهادات، نتیجه گیری و رفرنس. رعایت این پارامترها مساوی با پذیرش بهتر یک مقاله در یک مجله است.

انجام ترجمه تخصصی

از آن‌جایی که عمده درخواست‌های ترجمه به زبان انگلیسی می‌باشد، خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه متون، ترجمه دانشگاهی و دانشجویی، ترجمه پایان‌نامه، ویراستاری مقاله انگلیسی در سایت ترجمه تخصصی کالج مدیریت در کارگروه‌های مختلف صورت می‌گیرد.ما تنها در رشته مدیریت این کار را بصورت تخصصی انجام می دهیم. صرف اینکه مترجمی به ترجمه‌ی انگلیسی به فارسی مسلط باشد، تخصص او در ترجمه فارسی به انگلیسی را تضمین نمی‌کند. در واقع مترجمی که در این زمینه مسلط باشد دارای شرایط متفاوتی است. گذشته از این حتی مترجمی که تخصص کافی در این نوع از ترجمه را دارد، دارا بودن تجربه و علم کافی در زمینه‌‌ی ترجمه‌ی مقالات ISI تخصص جدایی را برای سپردن ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI به او می‌طلبد.