/ در مقاله حسابداری / توسط

حسابرسی عملکرد

موضوع مقاله: حسابرسی عملکرد

چکیده مقاله:

  حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگی های حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، در برگیرنده بررسی روشمند فعالیت های یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدف های مشخص است. گسترش و توسعه سازمانها در بخش های عمومی و خصوصی، موجب ایجاد پیچیدگی هایی است که سبب بروز بوروکراسی و پدیده ای به نام آنتروپی که فرآیند رکود و زوال تدریجی را آغاز می کند. به منظور جلوگیری از این عوامل و ایجاد تحرک و پویایی در سازمان ها، سیستم های کنترل مدیریت از یکسو و سیستم های ارزیابی و حسابرسی از سوی دیگر، ایجاد می شود تا با رسیدگی های مستمر خود، زمینه های پیشرفت و افزایش بهره وری را فراهم کند. در دهه های اخیر، این قبیل ارزیابی در بخش های عمومی و خصوصی اغلب کشورهای صنعتی انجام شده است که با عناوینی نظیر حسابرسی عملکرد، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی برنامه و یا حسابرسی جامع مورد اشاره قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: حسابرسی عملکرد، معیارهای عمومی، معیارهای اختصاصی .

نویسندگان: مرتضی افضلی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 8

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین چکیده مقاله:   این تحقیق…

بررسی تطبیقی عوامل موثر در گرایش مخاطبان تهرانی به شبکه های تلویزیون ملی داخلی و شبکه های ماهواره ای خارج از کشور

موضوع مقاله: بررسی تطبیقی عوامل موثر در گرایش مخاطبان تهرانی به شبکه های تلویزیون ملی داخلی و شبکه های ماهواره…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *