/ در مقاله مدیریت / توسط

حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب

موضوع مقاله: حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب

چکیده مقاله:

  طی دهه های اخیر حکمرانی تبدیل به موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی شده است و این موضوع در ارتباط با اهمیت حکمرانی در تعیین بقای جامعه می باشد. حکمرانی ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شده و طبق مفهوم فوق، تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلان شهرها با اجماع کل صاحبان منافع دخیل در شهر صورت می گیرد. در اویل دهه ۱۹۸۰ کمبود بودجه انگیزه مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بوده که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین المللی مانند بانک جهانی و یا ناشی از تغییر نگرش در دولتهای مالی و محلی بوده است. از آن زمان تاکنون بسیاری از دولتهای ملی و محلی وضعیت بودجه ای مناسب تری پیدا کرده اند، سازمان تجارت جهان با ایجاد الگوهای توسعه اقتصادی و شناخت امتیازهای نسبی دولتها سهم بسزایی در این میان داشته است اما اکنون چالش بنیادی دیگری بوجود آمده است که ریشه در نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب دارد. این مقاله بر آن است که چهارچوب اساسی و امتیازات مهم حکمرانی خوب را شناسایی کند.

واژگان کلیدی: حکمرانی خوب، مشارکت، توانمندسازی .

نویسندگان: وحیده یوسفی شهیر

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *