/ در مقاله مدیریت / توسط

حاکمیت شرکتی، حسابرس مستقل و تجدید ارائه صورت های مالی

موضوع مقاله: حاکمیت شرکتی، حسابرس مستقل و تجدید ارائه صورت های مالی

چکیده مقاله:

 در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق 74 شرکت طی سال های 1931 تا 1939 انتخاب شدند. ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از استقلال هیات مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی نماینده ویژگی های کمیته حسابرسی ، نوع موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس نماینده ویژگی های حسابرس بوده اند. فرضیه های تحقیق را با استفاده از روش رگرسیونی لجستیک در نرم افزار Eviews 3 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر بی نظمی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد بنابراین حاکمیت شرکتی بر تجدید ارایه صورت های مالی که نشان دهنده بی نظمی در صورت های مالی می باشد تاثیر معنادار نداشته است.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، بی نظمی حسابداری و تجدید ارائهی صورت های مالی.

نویسندگان: ابوالفضل وحدتی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 12

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

میزان کاربست مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی خرم آباد

موضوع مقاله: میزان کاربست مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی خرم آباد چکیده مقاله:   هدف از اجرای…

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات در حسابداری و محافظه کاری

موضوع مقاله: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات در حسابداری و محافظه کاری چکیده مقاله: این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات در…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *