/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

جایگاهیابی چهار برند خودروی سواری بوسیله نقشه ادراکی (مطالعه موردی نمایندگی های فروش خودر در شهر تهران)

چکیده

بحثی که امروز به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به برند مطرح شده، جایگاه یابی برند است، مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ مطرح کردند. در حقیقت، شرکت با توجه به عوامل مختلف جایگاه برند را تعیین کرده و ان را به کمک ابزارهای بازاریابی به ذهن مشتری منتقل می کند . جایگاه یابی برند، در واقع چگونگی ادراک یک برند توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت ذهن مشتری در بردارنده جایگاه برند است. نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه ی خدمات، کیفیت محصولات و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت، و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر جایگاه برند تأثیر بگذارد.این تحقیق با هدف مقایسه ای جایگاه رقابتی برندهای چهار گروه خودروسازی (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد) در میان فروشندگان و نمایندگی های فروش خودرو بوسیله نقشه ادراکی انجام پذیرفته است. داده های این تحقیق از مصاحبه با فروشندگان و عاملان توزیع در نمایندگی های فروش بدست آمده است. در تحقیق حاضر، به روش تحلیلی – پیمایشی ( با استفاده از پرسشنامه)، چهار شاخص( کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نوآوری و تنوع در ارائه ی محصولات) به عنوان عوامل مناسب برای جایگاه یابی برند شرکت های مذکور مشخص شده، مورد مقایسه قرار گرفتند و در نهایت اولویت های آنها تعیین گردید، هر کدام از شاخص ها، با توجه به تعاریف مربوط در بخش روش تحقیق در چندین سئوال مطرح و از نمونه آماری تحقیق ( شامل ۴۰۰ مشتریان) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند، پرسیده شد. آزمون های مورد استفاده برای این تحقیق شامل آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون اندازه گیری تکراری برای تعیین اولویت های هر گروه و ترسیم نقشه ادراکی است. روش نمونه گیری تصادفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssو آزمون تحلیل واریانس یک راهه (مقیاس مقایسه ی میانگین های گروهه ای مستقل) استفاده شد. نتایج این تحقیق بیان می کند که مقایسه‌های میانگین ها بین برندها نشان از بالا بودن قیمت برند پارس خودرو در مقایسه با سه برند دیگر دارد. قیمت برند سایپا در مقایسه با سه برند دیگر به صورت معنی‌دار مناسب است. طراحی برند سایپا در مقایسه با سه برند ایران خودرو، پارس خودرو و زامیاد به صورت معنی داری نامناسب بود. طراحی برند زامیاد در مقایسه با سه برند ایران خوردو، پارس خودرو و سایپا به صورت معنی داری نامناسب بود. کیفیت برند پارس خودرو در مقایسه با سه برند ایران خوردو، زامیاد و سایپا به صورت معنی داری مناسب تر بود. خدمات پس از فروش ایران خودرو در مقایسه با سه برند پارس خودرو ، زامیاد و سایپا به صورت معنی داری مناسب تر بود. و در نهایت تنوع در ارائه ی محصولات ایران خودرو در مقایسه با سه برند پارس خودرو ، زامیاد و سایپا به صورت معنی داری مناسب تر بود.

واژگان کلیدی: برند، جایگاه یابی برند، نقشه ادراکی، کیفیت، قیمت، خدمات، نوآوری، طراحی

 

محمدرضا مهاجری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت اجرایی

زین العابدین رحمانی استادیار دانشگاه پیام نور

افشین موسوی چلک استادیار گروه علوم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

جایگاهیابی چهار برند خودروی سواری بوسیله نقشه ادراکی (مطالعه موردی نمایندگی های فروش خودر در شهر تهران)

جایگاهیابی چهار برند خودروی سواری بوسیله نقشه ادراکی (مطالعه موردی نمایندگی های فروش خودر در شهر تهران)

 

نوشته های مشابه

رابطه سود غیرمنتظره با ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده امروزه اطلاعات مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري است. اطلاعات موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد مختلف مي گردد.…

آموزش نرم افزار ویراستاری

گزینه ی ویراستاری یا همان غلط‌ یاب املایی ویراستیار از کارایی بالا و سرعت مناسبی برخوردار است.  با استفاده از…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =