/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحول سازمانی و دلایل پایداری سازمان ها با نگاهی بر نظریه اکولوژی جمعیت

موضوع مقاله: تحول سازمانی و دلایل پایداری سازمان ها با نگاهی بر نظریه اکولوژی جمعیت

چکیده مقاله:

 اکولوژی جمعیت یا مدل انتخاب طبیعی سازمان ها، ریشه در زیست شناسی و مطالعات “داروین” دارد. تفاوت بارز این مدل از سایر مدل های سازمانی بدین دلیل است که این مدل عمدتاً برای جمعیت سازمان ها به کار می رود تا سازمان های منفرد. این دیدگاه برای توضیح این مسئله طراحی شده است که چرا بعضی اشكال یا انواع سازمان ها، بقا و توسعه می یابند در حالی که انواع دیگر تحلیل رفته و از بین می روند. دیدگاه مبتنی بر بوم شناسی جمعیت 3 درباره ی این مطلب بحث می کند که سازمان های گوناگون و نه همگون به وجود می آیند تا نیازهای خاصی را تامین نمایند که شرکت های باسابقه و قدیمی از عهده آن برنیامده اند. با توجه به این دیدگاه ، سازمان های بزرگ نمی توانند خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند ، از این رو سازمان هایی با شكل ها و مهارت های لازم تشكیل می شوند تا نیازهای جدید را تامین کنند. برخی از سازمان ها از مجرای تنوع بخشیدن ، انتخاب و حفظ موقعیت می کوشند بقای خود را تضمین نمایند، این در حالی است که سایر شرکت ها در این امر ناتوانند و این موضوع عاملی برای سقوط آنهاست.

واژگان کلیدی: اکولوژی جمعیت، بوم شناسی جمعیت، مدل سازمانی، جمعیت سازمان ها.

نویسندگان: سودابه تصدیقی، فاطمه غفوریان، بنت الهدی ورمزیار

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه مدیریت زمان و کیفیت بهره وری با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی (P.O.G.C )

موضوع مقاله: بررسی رابطه مدیریت زمان و کیفیت بهره وری با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی…

آسیب شناسی محیط مجازی در سازمان های اداری مطالعه موردی انجمن های علمی حوزه علمیه

موضوع مقاله: آسیب شناسی محیط مجازی در سازمان های اداری مطالعه موردی انجمن های علمی حوزه علمیه چکیده مقاله:  امروزه…

يك ديدگاه

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *