/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر مهارت های ده گانه فرهنگی مدیران بر بهره وری کارکنان

موضوع مقاله: تاثیر مهارت های ده گانه فرهنگی مدیران بر بهره وری کارکنان

چکیده مقاله:

رشد و توسعه فرهنگی هر سازمان ، مدیون مدیریت مدبرانه و مقتدرانه ای است که بتواند با اعمال مدیریت و به کارگیری مهارت های ده گانه فرهنگی ، سازمان را از مراحل محدود و نامناسب عبور داده و ضمن ارتقا سطح فرهنگی ، به سوی حداکثر بهره وری در کنارتامین رضایت شغلی رهنمون سازد. از سوی دیگر باید گفت فرهنگ یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت است. نادیده گرفتن این نقش، عدم انسجام داخلی و انطباق بیرونی را به دنبال خواهد داشت. تلاش برای بهبود بهره وری تلاشی برای زندگی بهتر افراد سازمان و ارتقا رضایت شغلی است . بهبود بهره وری تحت تاثیر عوامل مختلف ، از جمله عوامل فرهنگی است. مسلما ایجاد تغییر و رشد در سازمان ها فرآیندی است که با حمایت و درایت های مدیران ارشد سازمان و ایجاد بستر های فرهنگی لازم در همه زمینه ها میسر می گردد. در این مقاله سعی داریم ضمن مرور تعاریف به بررسی تاثیر ده مهارت فرهنگی مدیران بر بهره وری پرسنل بپردازیم.

واژگان کلیدی: بهره وری ، فرهنگ سازمانی ، مهارت های ده گانه فرهنگی مدیران.

نویسندگان: مهدی پاپهن شوشتری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *