/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت های بورسی

چکیده

در این پژوهش تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد ۶۹۵ سال-شرکت (۱۳۹ شرکت) طی بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین ۳ استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews8 ، از روش داده های پانل با بهره گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان ۰٫۹۵ فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت ها و فرضیه دوم یعنی وجود رابطه معنادار بین وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری در شرکت های با مالکیت نهادی در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد، فرضیه ها معنادار می باشند.

واژگان کلیدی: وام های کوتاه مدت، تامین مالی، ساختار سرمایه، سهامداران نهادی و سرمایه گذاری

حسین صفری [ دانشجوی کارشناس ارشد، بخش حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ]

عبدالحمید هوشمند [ استادیار، بخش حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ]

تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت های بورسی


تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت های بورسی
شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانکهای دولتی (مطالعه موردی: بانکهای دولتی استان سیستان و بلوچستان)

نوشته های مشابه

شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانکهای دولتی (مطالعه موردی: بانکهای دولتی استان سیستان و بلوچستان)

چکیده در سال های اخیر، سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی آنها محسوب می شوند؛ بنابراین به…

بررسی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و نقش آن در گزارشگری و بازده شرکتها

چکیده محافظه کاری حسابداری، یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی است که به معنای کاربرد درجه ای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + ده =