/ در مقاله مدیریت / توسط

تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعاتی: صنایع غذایی استان گیلان)

موضوع مقاله: تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعاتی: صنایع غذایی استان گیلان)

چکیده مقاله:

  هدف ازاین مطالعه بررسی و تحلیل تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان در بخش های مختلف استان گیلان است. در عصر حاضر، سازمان ها سخت تلاش می کنند کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنند تا به مزیت رقابتی دست یابند و در این بازار جهانی چالش برانگیز دوام بیاورند. این بررسی شامل ۷۰ نفر از کارکنان این استان می باشد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری اطلاعات این مطالعه استفاده شده است. ابزار آماری رگرسیون پیرسون برای بررسی رابطه ی بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد. نتایج کلی نشان می دهد کارمندانی که از شیوه های مدیریت منابع انسانی راضی هستند به سازمان متعهد هستند. همچنین، راهبردهای آموزشی رسمی و غیر رسمی که توسط سازمان ها اتخاذ می شوند در توسعه ی کارکنان متعهد و حرفه ای ، مفید واقع می شوند.

واژگان کلیدی: شیوه های منابع انسانی، تعهد سازمانی، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، حقوق و مزایا .

نویسندگان: محسن شفیعیان اصطهباناتی، علی شفیعی زاده، زهرا رضایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *