/ در مقاله اقتصاد / توسط

تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای نفت خیز و اعضای اوپک) با تاکید بر ایران

موضوع مقاله: تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای نفت خیز و اعضای اوپک) با تاکید بر ایران

چکیده مقاله:

امروزه بهبود فضای کسب و کار درجهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر به عنوان یک راهبرد اقتصادی درکشورهای مختلف جهان مورد توجه قرارگرفته است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.
مقاله حاضر به بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای نفت خیز و اعضای اوپک) با تاکید بر ایران می پردازد. بدین منظور از روش پنل دیتا طی دوره زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است .

واژگان کلیدی: فضای کسب و کار،رشد اقتصادی،پنل دیتا، کشورهای نفت خیز، اوپک، کاب داگلاس.

نویسندگان: سجاد راحتی، عباسعلی رضایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *