/ در مقاله مدیریت / توسط

تأثیر مدیریت دانش در ایجاد ارزش های اخلاقی در سازمان

موضوع مقاله: تأثیر مدیریت دانش در ایجاد ارزش های اخلاقی در سازمان

چکیده مقاله:

زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد .این ارزشهابه استقراروحفظ استانداردهایی کمک می کندکه می تواندبرهدایت افرادبه سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستندتأثیربگذارد و موجب ارتقای عملکرد سازمانی گردد. بنابراین ازآنجایی که مدیریت دانش به دنبال محیطی امن، توأم با خلاقیت و نوآوری است،پرورش فرهنگی که در آن رشد ارزشهای اخلاقی حائز اهمیت میباشد،اولین گام در جهت تعالی سازمان محسوب میگردد.فرهنگی که عدالت سازمانی در آن سر لوحه کار مدیران میباشدزیرا ایجاد تعهد در کارکنان تنها در سایه رضایت شغلی آنان حاصل میشود. بنابراین ایجاد فرهنگ عدالت و ارزشهای اخلاقی در سازمان مهمترین راه جهت رسیدن به اهداف سازمان است .به همین خاطر در این مقاله با توجه به ماهیت تحلیلی -پژوهشی آن پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن به بررسی مفهوم مدیریت دانش،اهداف و ویژگی های مدیریت دانش ،نقش فرهنگ درمدیریت دانش ، نقش مدیریت دانش در ایجاد ارزش ها درسازمان، موانع رشد اخلاق درسازمان ، راه های ایجاد ارزش های اخلاقی درسازمان،تعهد سازمانی، رضایت شغلی،ارزش های اخلاقی سازمان وعدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتاراخلاقی پرداختیم و در نهایت به این سؤال پاسخ دادیم که: چگونه مدیریت دانش می تواند در ایجاد ارزشهای اخلاقی در سازمان تأثیر داشته باشد؟

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اخلاق، ارزش های اخلاقی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی.

نویسندگان: ساناز مظاهری

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *