/ در مقاله حسابداری / توسط

تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

موضوع مقاله: تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطح اهرم مالی بالا بر مدیریت سود واقعی شرکت ها می باشد. در این پژوهش تعداد 101 شرکت (در قالب شرکت های دارای اهرم مالی بالا) در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرار گرفت است معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیر عادی می باشد برای بررسی تأثیر اهرم مالی بر معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترتیبی استفاده شد، نتایج نشان داد در شرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالا باشند، تأثیر اهرم مالی بر هر یک از معیارهای مدیریت سود واقعی و همچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس و معنادار بوده.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود واقعی، هزین های اختیاری غیرعادی ، هزین های اختیاری تولیدغیرعادی.

نویسندگان: فرزین رضایی، امید صابرفرد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری امنیت شغلی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق همدان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری امنیت شغلی…

مدیران سیاسی ، کارکنان سیاسی (رفتار سیاسی در سازمان)

موضوع مقاله: مدیران سیاسی ، کارکنان سیاسی (رفتار سیاسی در سازمان) چکیده مقاله: چارچوب نظری این تحقیق بر مبنای رفتار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *