/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور

موضوع مقاله: تأثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط شمال غرب کشور

چکیده مقاله:

در محیط اقتصادی و رقابتی امروزی سازمان ها به منظور حفظ بقای خود به اهمیت برآوردن نیاز مشتریان پی برده اند و این رضایت جز از طریق افزایش کیفیت محصولات و خدمات امکان پذیر نیست. شرایط خاص اقتصادی که امروزه سازمان های فعال در آنها به رقابت مشغول اند، نیاز مبرمی را برای استفاده از ابزارهایی به منظور بهبود کیفیت و تطبیق با شرایط اقتصادی ایجاب می کند. در این تحقیق مهمترین رویکرد محقق، بررسی تاثیر روش های مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی و عملکرد کیفیت شرکت ها می باشد. پژوهش به لحاظ استفاده ازداده های آماری،کمی و از لحاظ اهداف کاربردی ،و از نظر گردآوری اطلاعات ،توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. جمع آوری داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه استاندارد صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه ۳ و برای تحلیل توصیفی داده ها و انجام آزمون های پایایی از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۳ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد روش های مدیریت کیفیت ،اثر مثبت و معناداری بر قابلیت عملکرد کیفیت دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت، عملکرد مالی.

نویسندگان: سید صمد حسینی، علیرضا فضل زاده ، آیدا شهبازی

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی

موضوع مقاله: توسعه الگوی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت شغلی و سطح بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده…

مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی

موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی چکیده مقاله: تحقیق حاضر به منظور آشنایی با مدیریت منابع…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *