/ در مقاله حسابداری / توسط

بررس تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررس تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی ( اندازه، حق الزحمه، پیشینه و قدمت، تعداد صاحبکار ) بر چرخش اختیاری و اجباری در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش تعداد 120 شرکت در دوره زمانی 1393-1386 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل پانل دیتا استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، اندازه موسسات حسابرسی در چرخش داوطلبانه و اجباری موسسات حسابرسی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. اما حق الزحمه، پیشینه و قدمت و تعداد صاحبکار موسسات حسابرسی در چرخش اجباری و داوطلبانه موسسات حسابرسی تاثیر معناداری نداشتند.

واژگان کلیدی: ویژگی های موسسات حسابرسی، چرخش داوطلبانه، چرخش اجباری، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: حبیب اله نخعی، راضیه جعفرپور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 26

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی (داوطلبانه، اجباری) بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی (داوطلبانه، اجباری) بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های فعال در بورس اوراق…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی در حسابداران بنادر شمالی کشور

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی در حسابداران بنادر شمالی کشور چکیده مقاله: با…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *