/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان

موضوع مقاله: بررسی نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان

چکیده مقاله:

  مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری و توانمندسازی کارکنان در سطح کلان به کار می رود. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. به منظور گردآوری داده ها در پژوهش حاضر از دو روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهشی به شناسایی و جمع آوری داده های مورد نظر پرداخته شد و همچنین به طور کلی برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع پژوهش نیز از روش کتابخانه ای بهره برده شد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که افزایش سطح مدیریت دانش با افزایش توانمند سازی کارکنان همراه می باشد. توانمند سازی را نمی توان از موضوع مدیریت دانش در سازمان جدا نمود، چرا که مدیریت دانش با افزایش احساس اعتماد در کارکنان و در نتیجه مسئولیت پذیری و رشد و بهره وری سازمان همراه خواهد بود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، مدیران؛ توانمندسازی؛ کارکنان .

نویسندگان: نادیا کلانتری، فرزاد راشدی، سارا فاطمی نژاد

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *