/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی نقش شفافیت اطلاعات مالی بر کارایی بازار سرمایه ایران

موضوع مقاله: بررسی نقش شفافیت اطلاعات مالی بر کارایی بازار سرمایه ایران

چکیده مقاله:

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار می روند توسعه بازارهای مالی در دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، نقش اساسی ایفا می کند. بازارهای مالی توسعه یافته تر به معنی ثبات درازمدت نظام مالی و اتکا و اعتماد مردم به اجزای تشکیل دهنده این نظام است یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه در این بازارها، شفافیت است . هدف از شفافیت، اجازه دادن به افراد، بازارها و دولت هاست تا واحدهای اقتصادی را در قبال سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارد. هر قدر نشر اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان گرفتن تصمیم های آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. بنابراین یکی از الزام های رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. پیامدهای افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه را می توان افزایش شفافیت بازار مالی و ثبات آن، کاهش بروز بحران های مالی، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و ورود بیشتر آنها به بازار، افزایش نقدینگی بازار و افزایش امکان تامین مالی برای شرکت ها و در نتیجه افزایش کارایی بازار برشمرد. شفافیت سیاست های اقتصادی دولت نیز باعث ثبات اقتصاد کلان، تسهیل رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. بنابراین در این مقاله سعی شدکه با پرداختن به بحث شفافت و کارایی بازار سرمایه، بخشی از مبانی تئوریک این بحث تبین و آشکار گردد. در بخش دیگر این مقاله از آنجایی که تمرکز اصلی بحث بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات برکارایی بازار سرمایه است، ابتدا انواع کارایی و بازار کارا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ادامه سعی شده است که با ذکر وضعیت کارایی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه ایران، برخی از موانع عدم شفافیت بازار سرمایه ایران تبین شود.

واژگان کلیدی: شفافبت ,کارایی ,بازارسرمایه ,حاکمیت شرکتی.

نویسندگان: مرضیه مومنی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی نقش حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام مالیات بر ارزش افزوده درایران

موضوع مقاله: بررسی نقش حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام مالیات بر ارزش افزوده درایران چکیده مقاله: درآمدهای مالیاتی یکی…

بررسی نقش پارادایم کارکردگرا در نظریه پردازی مدیریت و سازمان

موضوع مقاله: بررسی نقش پارادایم کارکردگرا در نظریه پردازی مدیریت و سازمان چکیده مقاله: سازمان بعنوان ساختاری اجتماعی همواره مکانی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *