/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی نقش حسابداری در آموزش تجارت بر راستای توسعه اجتماعی متوازن

موضوع مقاله: بررسی نقش حسابداری در آموزش تجارت بر راستای توسعه اجتماعی متوازن

چکیده مقاله:

  این مقاله با هدف حداکثر کردن دارایی سهامداران و تایید اینکه تجارت باید در برابر ذینفعان و در کل در برابر جامعه جوابگو باشند، پاسخ می دهد. اگر فعالان تجاری یک دایره اخلاقی مناسب را حول فعالیت ها و تصمیماتشان ترسیم کنند آنگاه به نظر ما تجارت می تواند به سمتی حرکت کند که نه تنها سهامداران را راضی می سازند بلکه برای منافع مشترک نیز سودمند هستند. در این مقاله بر نقش حسابداری و آموزش تجارت تمرکز می کنیم. ما پیشنهادهایی را برای تحقق تحول الگوها از بیشینه سازی سود به عدالت اجتماعی ارائه خواهیم کرد. در برخی از موارد شاید مدرس بخواهد بنا به صلاحدید تغییراتی را در مضمون آموزشی اعمال کند و در موارد دیگر تغییرات مستلزم تاییدیه مرکز یا مدیران ارشد دانشگاه هستند. ما کار خود را با بحث درباره شکست های اخیر گزارش مالی حسابداری و همچنین بحران های مالی جهانی اخیر شروع می کنیم. خطرات ناشی از رویه های پرخطر موسسات مالی و ریسک سیستمی بازار جهانی هنوز برطرف نشده اند. ما نیاز به اخلاق در برنامه درسی حسابداری و تجارت را اعلام می کنیم نیازی که بسختی بواسطه دوره های معمولی سطح کارشناسی برآورده می شود. پیشنهاد ما این است که حرفه تجارت و کارورزان حسابداری با تعریف مجدد حسابداری به عنوان ابزاری برای جوابگویی می توانند چنین تحولی را محقق سازند. در راستای این هدف تمامی دانشگاه ها باید به بررسی انتقادی برنامه درسی خود بپردازند و درباره مهمترین مسائل و مضامین برای رفتار اخلاقی و انسانی تعمق کنند و در این بین از رشته های علوم انسانی نیز کمک بگیرند. در نهایت اینکه این مقاله نشان می دهد که یک رویکرد چندبعدی و مبتنی بر عدالت اجتماعی برای ترکیب رفتار اخلاقی و معنوی در برنامه درسی حسابداری چگونه مثمرثمر واقع می گردد.

واژگان کلیدی: آموزش تجارت، حسابداری و عدالت، حسابداری اجتماعی، توسعه متوازن .

نویسندگان: محمد خیری زاده، پیام خدایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *