/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی موانع و چالش های مدیریت منابع انسانی

موضوع مقاله: بررسی موانع و چالش های مدیریت منابع انسانی

چکیده مقاله:

  امروزه یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف های مورد نظر، عنصر انسان است. در این میان، آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است، نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پر رنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود. این امر به خصوص در جامعه امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. با این وجود مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با چالش های متعددی مواجه است که از جمله می توان جهانی شدن، کمبود نیروی کار ماهر و متعهد، عدم شناخت نیاز کارکنان، بی برنامگی، عدم شایسته سالاری، تبعیض و … را نام برد. اما مدیران می توانند از طریق توانمندسازی کارکنان خود این چالش ها را رفع کرده یا از بروز اکثر آنها پیشگری نمایند. امروزه با وجود اهمیت فوق العاده توانمندسازی، متأسفانه در ایران بنا به دلایل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، چالش های مدیریت منابع انسانی به درستی شناسایی نشده اند. لذا مقاله حاضر به بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی پرداخته است.

واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، چالش ها و موانع، سازمان .

نویسندگان: سروه احمدی، مهذی نصرالله زاده، سید امیر میران، محمد میرزائی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *