/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان

موضوع مقاله: بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان

چکیده مقاله:

  درآمد مالیاتی از جمله منابع مهم درآمد دولت ها محسوب می شود و ثبات و تداوم وصول آن سبب ثبات دربرنامه ریزی برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف می شود. از جمله عوامل موثر در راه اصلاح نظام مالیاتی کشور، بررسی و مطالعه در خصوص وضع مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن، به عنوان یکی از بهترین کاراترین منبع تأمین درآمد مالیاتی است در این راستا به کمک این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که موانع اجرایی این مالیات در ادارات مالیاتی استان کردستان کدامند و اولویت این موانع چگونه است. روش جمع آوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی است. که از کتب و مقالات و اینترنت برای مباحث تئوریک و از پرسشنامه برای آزمون یازده فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین روش آزمون فرضیه های تحقیق آزمون های میانگین، الفای کرونباخ و آزمون رتبه ای فریدمن با استفاده از نرم افزار spss می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد، عدم ساختار سازمانی مناسب، عدم مدیریت منابع انسانی مناسب، عدم مودی محوری، عدم ساختار مکانیزاسیون مناسب، عدم هماهنگی و یکپارچه سازی مناسب، عدم اجرای مناسب رویه ها و دستورالعمل ها، عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب، عدم نظارت و ارزش یابی مناسب از موانع اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان است.

واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، اصل قانونی بودن مالیات، ضرایب مالیاتی، مودی محوری .

نویسندگان: محمد وارعی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 22

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی موثرترین شاخص های فساد اداری در یک سیستم

موضوع مقاله: بررسی موثرترین شاخص های فساد اداری در یک سیستم چکیده مقاله:   فساد به عنوان یکی از مهمترین…

بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

موضوع مقاله: بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *