/ در مقاله اقتصاد / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی معیارهای متعارف شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانه های نقدی

موضوع مقاله: بررسی معیارهای متعارف شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانه های نقدی

چکیده مقاله:

در این تحقیق به دنبال بررسذی روش ها و معیارهای متعارف شناسایی گروه های هدف جهت پرداخت یارانه ها هستیم. بدین منظور نظریات و روش های شناسایی به دو دسته کلی تقسیم شد. این گروه بندی عبارت است از: نگاه لیبرالیستی، نگاه سوسیالیستی . برای نیل به اهداف تحقیق مفهوم عدالت به عنوان هدف نهایی هرگونه پرداخت های حمایتی از زاویه دید دو مکتب فکری فوق مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از این مکاتب روش هایی برای شناسایی گروه های هدف به کار می برند. نتیجه تحقیق برای روش های کاربردی مورد استفاده در ادبیات اقتصادی امروز به این روش ها انجامید: هدفمندی خوداظهاری، روش ارزیابی وسع و امکانات، روش شناسایی فقرا از طریق افراد محلی.

واژگان کلیدی:  پرداخت یارانه، شناسایی گروه هدف، عدالت، لیبرالیسم، سوسیالیسم.

نویسندگان: غلامعلی معصومی نیا، سید رضا حسینی، سعید حیدری کبریتی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *