/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و نقش آن در گزارشگری و بازده شرکتها

چکیده

محافظه کاری حسابداری، یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی است که به معنای کاربرد درجه ای از مراقبت در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام می باشد، به گونه ای که درآمد با دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. به عمار دیگر محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرایش حسابداری به بکارگیری درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد تعریف کرد. محافظه کاری حسابداری که به مشروط و نامشروط تقسیم می شود، منجر به نتایجی همچون بهبود کیفیت گزارشگری مالی و بازده شرکتها می شود.

واژگان کلیدی: محافظه کاری مشروط، محافظه کاری غیرمشروط، گزارشگری های محافظه کارانه، بازده شرکتها

دکتر رضا پیرایش [ استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان ]

اعظم محمدی [ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه صوفی ]

بررسی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و نقش آن در گزارشگری و بازده شرکتها

بررسی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و نقش آن در گزارشگری و بازده شرکتها

نوشته های مشابه

تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری شرکت های بورسی

چکیده در این پژوهش تاثیر مالکیت نهادی بر وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده…

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه و محتوای پنج فصل پایان نامه به شرح زیر است:-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش -چرایی انجام کار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 5 =