/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی عوامل و ویژگی های افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی عوامل و ویژگی های افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل و ویژگی های افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات مالی گزارش های مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحدهای اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند، بنابراین در گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم شود که برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در امر سرمایه گذاری و اعطای اعتبار مفید باشد . در این تحقیق برای محاسبه ی شاخص افشای اختیاری از چک لیستی شامل ۶۰ مورد افشا که شرکت ها می توانستند به صورت داوطلبانه به افشای آنها بپردازند استفاده گردید . این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است . دراین راستا از ۷۰ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۸۶-۹۲ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین افشای اختیاری و اهرم مالی،موسسات حسابرسی، مجموع درصد سه سهامدارعمده، نسبت مدیران غیر اجرایی در هیئت مدیره و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که رابطه ی معناداری بین افشای اختیاری و دارائی ثابت، نقدینگی شرکت ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد .

واژگان کلیدی: افشای اختیاری، اهرم مالی، موسسات حسابرسی، اندازه شرکت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام .

نویسندگان: مریم تاری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *