/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی سوءگیری رفتاری تازه گرایی در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی سوءگیری رفتاری تازه گرایی در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی تاثیر سوء گیری رفتاری تازه گرایی در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی بازده 300 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385 الی 1392 و تاثیر آن بر حجم و دفعات سرمایه گذاری درسال 1392 با استفاده از نرم افزار Eviews(علیت گرنجر) پرداختیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دفعات سرمایه گذاری در سال 1392 با بازده سهام در سال 1391 ارتباط داشته است و بازده سال های گذشته ارتباطی با حجم و دفعات سرمایه گذاری درسال 1392 ندارد. بنابراین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران دارای سوء گیری رفتاری تازه گرایی می باشند.

واژگان کلیدی: مالی رفتاری، سوءگیری تازه گرایی، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: جواد اسکندری، سمیه سرگزی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانک های دولتی (مطالعه موردی: بانک های دولتی استان سیستان و بلوچستان)

موضوع مقاله: شناسایی عوامل موثر بر فرار مشتریان بانک های دولتی (مطالعه موردی: بانک های دولتی استان سیستان و بلوچستان)…

بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی حسابرس

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی حسابرس چکیده مقاله: هیچ فعالیت اقتصادی بدون اتکا به حسابداری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *