/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات در حسابداری و محافظه کاری

موضوع مقاله: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات در حسابداری و محافظه کاری

چکیده مقاله:

این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات در حسابداری و محافظه کاری را از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در ۱۱۸ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای مثبت میان کیفیت اطلاعات حسابداری و محافظه کاری در حسابداری وجود دارد. نسبت اهرمی نیز رابطه ای منفی با کیفیت اطلاعات حسابداری دارد. شواهد پژوهش نشان می دهد هر چه اندازه شرکت بزرگتر شود کیفیت اطلاعات حسابداری بیشتر می شود. هر گاه حسابرس شرکتی، یک موسسه حسابرسی بخش خصوصی باشد در آن صورت کیفیت اطلاعات حسابداری بیشتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارش زیان و سودآوری رابطه ای معنی دار با کیفیت اطلاعات حسابداری ندارد.

واژگان کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری ، محافظه کاری ، اندازه شرکت ، نسبت اهرمی ، موسسه حسابرسی.

نویسندگان: ابوالقاسم مسیح ابادی، مهدی زیبا

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *