/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  در این پژوهش به بررسی رابطه بین مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سالهای 88 تا 92 را در بر می گیرد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل ( مدیریت سود و حاکمیت شرکتی )، متغیر وابسته ( مربوط بودن ارزش ( قیمت سهام )، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، معاملات با اشخاص وابسته، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ) و متغیرهای کنترل ( اهرم مالی، اندازه شرکت، عمر شرکت، صنعت، سال مالی ) می باشد. نقش حاکمیت شرکتی کاهش واگرایی ( تضاد ) منافع بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی حسابداری است. بنابراین حاکمیت شرکتی احتمالاً منجر به کاهش مدیریت سود می گردد و از سوی دیگر موجب کاهش مربوط به ارزش در شرکت می گردد. موضوع رابطه بین ویژگی حاکمیت شرکتی، در ابتدا توسط اولسون (1995) مطرح شد و به طور تجربی نشان داد که ویژگی های خاصی بین حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و مربوط بودن ارزش رابطه معنی داری وجود دارد. ( به عنوان جیان و وانگ (2010)، حقیقت و وانگ (2011) و شان (2014)). در این تحقیق حاکمیت شرکتی با استفاده از معیارهای حاکمیت شرکتی از جمله میزان مالکیت سهامداران نهادی، میزان مالکیت مدیران، ساختار هیئت مدیره و درصد سهام شناور آزاد اندازه گیری می شود و برای اندازه گیری مدیریت سود از معاملات با اشخاص وابسته استفاده شده و برای مربوط بودن ارزش از قیمت سهام استفاده می شود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش علی یا پس از وقوع است فرضیات از طریق رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان مبنای تحلیل برای آزمون فرضیه ها (MD) و آزمون خطا برای مشخصه های رگرسیونی نمادی مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری ای ویوز 8 تحلیل شده و پس از پردازش داده ها به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار منفی بین مکانسیم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکت وجود دارد و با کاهش مدیریت سود در شرکت مربوط بودن ارزش در شرکت کاهش می یابد.

واژگان کلیدی: مربوط بودن ارزش، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی .

نویسندگان: یعقوب اقدام مزرعه، الهام خلیلی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 18

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتری (موردی مطالعه : شرکت سایپا)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتری (موردی مطالعه : شرکت سایپا) چکیده مقاله:   امروزه سازمان ها…

همراستا سازی عملکرد کارکنان با عملکرد سازمان

موضوع مقاله: همراستا سازی عملکرد کارکنان با عملکرد سازمان چکیده مقاله:   امروزه در ادبیات مدیریت، مدیریت عملکرد و سیستم…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *